AG真人平台

AG真人平台

【主治】百虫入肉,蚀瘙疥,及牛马虫疮。 未止再服,其效如神。

然今之刺船者多用桂竹。每服二钱,木瓜酒下。

白蜡∶疗久泄后重见白脓,补绝伤,利小儿。后世以纱、罗、布、葛缝合,方者曰巾,圆者曰帽,加以漆制曰冠。

慎微曰∶此螺全似蜗牛,黄色而小,雨后好援桑叶。 《五行传》云∶南方淫惑之气所生,故谓之蜮。

主风痹偏枯,筋骨挛缩瘫缓,皮肤不仁疼冷等。仙家虽有服食之法,亦当因人而用【主治】辟不祥,疗风眩风虚,五劳口干,止惊悸、多恚怒、善忘,开心益智,安魂魄,补劳乏,主心下急痛坚满。

大如小指头,状如水黾,身青黑色。叶如橘而浓软,茎如槐而肥脆。

Leave a Reply