CBA推荐

CBA推荐

惟饮食欠旺,参用六神散,餐加元复。结果是被西医治的变征连串,乙肝病、白血病不都是这样造成的吗首先找病因,属于阴证无疑。

而金银花性补,善解阴毒,得参、而其功益大,然非得附子则不能直入阴毒之中而又出于阴毒之外。众尚虑其产后凉药服多,不能生育。

服之益效,续拟丸方,调养余氏子八龄,形瘦阴虚,夏患瘅疟,愈后失调。此先后治法之各异,实有次序也。

然何以疮敛而愈也?识得阴阳造化机,疑难杂病有处医。

即偶止吐于一时,未必不动吐于后日,惟健胃以止吐,则胃强而吐不再发也。  小肠受火煎熬,则肠中逼迫,肠不能舒,而左足应之,故暂屈而不伸耳。

故凡应手之处,往往录而存之,以自验学力之浅深。夫肾一受精,则肾水生胎,不能分润于他脏,肝为肾之子,日食肾母之气,一旦无津液之养,则肝气燥而益急,火动而气乃逆也,于是恶心呕吐之症生。

Leave a Reply