5x兴趣社区免费视频sq进入

5x兴趣社区免费视频sq进入

或作吉贝者,乃古贝之讹也。蒸时旋旋吃饭,稍倦即止。

好古曰∶痢则下焦虚,故张仲景白头翁汤,以黄柏、黄连、秦皮同用,皆苦以坚之也。 气味既殊,则功用当别。

两月足,取入沙盆中擂烂,滤取汁,同浸酒入银锅内,慢火熬之不住手搅,恐粘住不匀。一旬眉发再生,肌后入山修道,不知所终。

观《本草切用》及《图经》言其不冷不热,可以常服;《抱朴子》解中蛊毒∶令人腹内坚痛,面黄青色,淋露骨立,病变不常。寒食采其叶,渍水染饭,色青而光,能资阳气。

宜入丸散,亦可煎服,不见有害。久咳羸弱∶九尖拒霜叶为末,以鱼蘸食,屡效。

每服四、五十丸,陈茶下。 其木大都似檀,枝干皆青绿色。

Leave a Reply